Regler og vilkår for Hundecaféen

Utrygge/usikre hunder
Har du erfaring med at hunden din ikke kan være i en gruppe med flere ulike hunder, både tisper og hannhunder? Går hunden din fort i forsvar/angrep i kontakt med andre hunder? Da er ikke Hundecaféen riktig for dere i første omgang. Vi vil anbefale vår atferdsterapeut, Kjerstin K. Vinsjansen, som kan hjelpe med hjemmekonsultasjon. Hun vil da kunne sende dere videre til caféen når dere er klar for lek i en sosialgruppe med hunder. Eier er pliktig til å fortelle oss om hundens atferd slik at vi kan ta en vurdering om hunden kan være på caféen.

Hundeeiers ansvar
Alle som kommer på Hundecaféen har selv ansvar for sin egen hund, instruktørene er der for å hjelpe til og veilede. Det er hundeeier som skal passe på at sin hund ikke gjør skade på ting, eiendeler eller har en atferd som kan virke truende, skremmende eller plagende ovenfor de andre hundene. Bergen Hundeskole dekker ikke dyrlege eller lege dersom hund eller eier blir skadet. Dersom eier er i tvil på hundens atferd og språk, anbefaler vi å ha en åpen dialog med instruktørene.

Løpetid
I perioden tispen har løpetid ber vi eier om å ikke komme på Hundecaféen. Da dette kan virke svært forstyrrende for hannhundene. Løpetiden varer 1 uke før blødning 1-2 uker med blødning og 1 uke etter blødning. Vask hunden godt med såpe, da lukten kan henge igjen i pelsen.
Å gjøre fra seg i hallen

Dersom hunden tisser eller gjør fra seg inne i hallen er det eier sitt ansvar å tørke opp og spraye med desinfiseringsmiddel på området. Sørg for at all lukt er vekke og at det er helt tørt. For de hannhundene som markerer mye ber vi eier ta med «bellyband». Husk også å plukke opp bæsj ute.

Digitale medier
Det er ikke lov å poste krenkende innslag eller kommentarer på sosiale medier (Facebook mm.) som er rettet mot enkeltpersoner eller en mindre gruppe. Dersom vi oppdager dette vil vi ta kontakt med vedkommende, og gang nummer to blir vedkommende utestengt fra Hundecaféen.

Straff
Straff er å tilføre en form for ubehag. Det er strengt forbudt å straffe sin egen eller andres hunder på cafeen. Vi ønsker at cafeen skal være et sted som hundene forbinder med lek, glede og trivsel. Straff vil øke stressnivået og frykten hos hunden, noe som også kan smitte over på de andre hundene. Dersom vi oppdager at noen straffer sin eller andres hunder vil vi ta kontakt med vedkommende, og gang nummer to blir vedkommende utestengt fra Hundecaféen.

Godbit
Vi ønsker i utgangspunktet ikke at folk gir godbiter til egne eller andre sine hunder, dersom ikke annet er avtalt med oss. Dette fordi hundene kan være allergisk, gå på diett eller være mataggressiv.

Hygiene
Hundecaféen er ikke for hunder som er smittsomme eller har alvorlige sykdommer. Hunden må også være ren og fri for utøy (lus, midd). Dersom hunden er skitten eller våt skal den tørkes før den får komme inn i hallen. Rene håndklær ligger i kurver ved inngangen.

Skader
Bergen Hundeskole er ikke økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som fører til en hunds død, invaliditet eller på annen måte varig men som følge av forhold før, under eller etter oppholdet på Hundecaféen. Dette gjelder også skade hos mennesker.

Fotografering
Vi ønsker å bruke bilder av fornøyde hunder til å spre budskapet om Hundecafeen. Da spesielt på nettsiden vår, i reportasjer og via våre kontoer på sosiale medier. Dersom du ikke ønsker at vi bruker bilder av din hund må du gi beskjed til oss.