Eirin Rygg Veseth og Marit Øvredal VikenVi har begge ett år med hundefag på Norges største hundelinje (2009), hvor studiene besto av en rekke varierte temaer:
 • • Atferd – etologi
  • Læringsteori og innlæringsmetoder
  • Praktisk trening av hund
  • Sosialisering og valpetrening
  • Hverdagslydighet
  • Ernæring; fôrmidler, fôring og fordøyelse
  • Anatomi og fysiologi
  • Hygiene og helse
  • Genetikk og avl, reproduksjon, oppdrett
  • Historikk og domestisering
  • Genetikk og avl, reproduksjon, oppdrett
  • Historikk og domestisering
  • Håndtering av fremmede hunder
  • Sikkerhet i arbeid med hund
  • Hundens språk og signaler
  • Hunderaser – beskrivelse, gjenkjennelse, bruksområder, atferd
  • Regelverk
  • Dyrevelferd og etikk
  • Problematferd – gjenkjennelse, når henvise eier videre
  • Hunder i arbeid – Søkshund/tjenestehund
  • Hundesporter – lydighet, agility, bruks, blodspor, mm.
  • Hunder som ressurs i arbeid med mennesker
  • Stell – pels, munn, ører, øyne osv.
 • IMG_5409
  På hundelinjen på Stend Vgs. startet vi i samarbeid med en gruppe elever en ungdomsbedrift med et hunderelatert fritidstilbud for barn med og uten psykisk utviklingshemning. En dag i uken fikk hvert barn oppleve interaksjon og lek med dyrene på gården og hundene våre. Vi lærte dem blant annet hvordan å oppføre seg i nærheten av dyr og hvordan man trener hunder. Bedriften ble en stor suksess og mange ønsket å melde barna sine på kurset. Vi ble intervjuet i både i nyhetene på TV, avis og TV-programmet Norge Rundt. I denne perioden oppdaget vi at dette var noe vi brant for og ville fortsette med. Nå har drømmen igjen blitt virkelighet.

Eirin
Jeg har mastergrad i psykologi og ferdig utdannet pedagog. Studiene har utviklet min interesse for hvordan hunden kan virke positivt på menneskets helse og psyke. Gjennom min utdanning har jeg lært mye om kommunikasjon, motivasjonspsykologi, læring og utvikling. Dette er kunnskap som kommer godt med i jobben som motivator til trening og utvikling.

I hele min oppvekst var hunder alltid en del av familien. Jeg fikk tidlig en interesse for hund og deltok allerede som 13 åring på konkurranser i jakt. Da jeg ble konfirmert brukte jeg pengene på å kjøpe min egen hund. Dette valget har jeg aldri angret på og i dag er min Irsk Setter 13 år gammel.

I dag jobber jeg som lærer i hunde- og smådyrsfag på Stend videregåande skule. Jeg har før dette jobbet som psykologilærer på en annen videregående skole. Før jobbet jeg også som støttekontakt og var besøkshjem for et barn i flere år. I denne perioden fikk jeg innblikk i hvor mye hunder kan bidra med i å øke barnets motivasjonen for tur og andre aktiviteter, samt skape mestring og glede. Dette gav meg inspirasjon til å starte en hundeskole hvor samspillet mellom hund og eier er i hovedfokus.

Kurs
• NKK instruktørkurs
• Introduksjonskurs i dyre-assisterte intervensjoner på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås
• Fryktfri håndteringskurs
• Kurs i atferdsproblemer med Emma Mary Garlant (Hun om Hund)

Marit
Jeg har en bachelorgrad som tegnspråktolk og døvblindeledsager. Gjennom studiene lærte jeg viktigheten av likestilling, kommunikasjon og tilrettelegging. Ved siden av studiene hadde jeg en deltidsjobb i butikk hvor jeg fikk god erfaring innen kundeservice. Jeg har også jobbet 3 år som SFO assistent i skolen. I dag jobber jeg for Bergen Hundeskole og i et bofellesskap.

Året før jeg begynte på hundelinjen kjøpte jeg meg en kooikerhund, som nå er 11 år gammel. Sammen har vi trent mye hverdagslydighet og morsomme triks. Vi har prøvd forskjellige hundesporter, der blodspor ble den store favoritten.

Mitt største ønske med Bergen Hundeskole er at alle skal føle seg velkommen og god nok til å mestre hverdagen med hunden sin. Jeg vil at alle skal ha stor glede av hunden i hverdagen. Dette skal være et lavterskeltilbud uansett livssituasjon og erfaringsnivå. Øvelse gjør mester!

Kurs
• NKK instruktørkurs
•Animal in control kurs

wenche

Wenche
Jeg er utdannet førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Etter min utdanning har jeg jobbet 26 år som lærer, avdelingsleder og spesialpedagog. De siste årene har jeg jobbet som spesialpedagog for enkelt barn og i førskolegruppen. I førskolegruppen fokuserer jeg spesielt på at barn skal bli trygge på egne følelser, lære seg følelsesregulering og oppleve mestring (“Grønne tanker, glade barn”). For meg er vennskap og sosialkompetanse det viktigste barn har med i førskolesekken sin.

Jeg har to voksne barn og 30 års erfaring med hund. I familien har vi alltid hatt en eller flere hunder. Jeg har sett og erfart at det å la barna ta aktiv del i hunden skaper mestringsfølelse og økt trivsel. For oss har hund i familien bidratt til at barna blir mer aktive, kommer seg ut på turer og skaper verdifulle opplevelser sammen med hundene.

Kurs:
• Sansemotorikk.
• Autismespekteret
• Veilederkurs i «være sammen» (Hvordan man møter barn og hvordan være en varm, engasjert, tydelig og grensesettende voksen)