Kjøpsvilkår

Priser og betaling

Bergen Hundeskole tilbyr betaling med Vipps, PayPal og faktura utsendelse. For påmelding til kurs benytter vi faktura sendt på e-post – så kunden må oppgi gyldig e-post adresse ved påmelding.

Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK). Prisen er inklusive alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt for mva. Det påløper ingen ytterligere kostnader fra Bergen Hundeskole sin side ved kjøp via våre nettsider.

Kurset er i utgangspunktet bindende ved påmelding. Dersom dere allikevel får godkjent avmelding vil et gebyr tilfalle deg som kunde.

Avmeldingsgebyret kommer på 500 kroner dersom man trekker seg fra kurset.

Angrerett
Angrerettsloven kapittel 5 §19 tar for seg følgende begrensninger:
Punkt b sier at: “Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder angreretten ikke for enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom”.

På kurs som går utover «kortere tidsrom» vil kunden ha angrerett. Her er det 14 dagers angrerett fra kjøpsdato. For at angreretten skal inntre må kunden få bekreftet melding om angretett

Angrerett må benyttes innen kursets oppstart. Dersom kunden angrer etter kurset har startet kan Bergen Hundeskole kreve deler eller hele kursavgiften for påbegynte kurs.

Påmelding

Ved påmelding på kurs hos Bergen Hundeskole godtar du at Bergen Hundeskole og deres samarbeidspartnere kan sende ut informasjon via e-post til deg som kunde.

Tilbakebetalingsplikt
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling.

Generelt

Man må være over 18 år for å kjøpe dressurkurs hos Bergen Hundeskole.

Foresatte kan kjøpe dressurkurs til deltakere under 18 år (barn og hund kurs).

Hundeeier og innehaver av hund er selv ansvarlig for skader hunden kan påføre andre. Hundeier og innehaver er i henhold til lov (skl. § 1-5) uansett skyld fra sin side pliktig til å erstatte skade som dyret volder på person eller på klær eller andre vanlige bruksting mens noen har dem på seg. Eier og innehaver av hund eller ville dyr som holdes i fangenskap, plikter uansett skyld fra sin side å erstatte tingskade dyret volder. Hundeeier og innehaver må selv til enhver tid vurdere risikoen for skader hunden kan forvolde og må sørge for tilbørlig tilsyn og gjøre det som er rimelig for å forhindre skader. Dette gjelder også til enhver tid hvor hunden deltar i undervisning med andre deltakere. Hundeeier og innehaver bør tegne egen forsikring som dekker skader hunden kan forvolde på seg selv og andre. Bergen Hundeskole fraskriver seg ethvert ansvar for skader hunden kan påføre seg selv eller andre.

Alle medlemmer/kunder av Bergen Hundeskole plikter til å oppgi ny e-post adresse og telefonnummer ved eventuelle endringer. Dette for å sikre at Bergen Hundeskole når sine kunder med informasjon om kurs, endringer, betalinger, etc.

Endringer

Bergen Hundeskole tar forbehold om endringer i kursplaner.

Bergen Hundeskole kan avlyse kurs dersom det er påmeldt for få deltakere.

Bindende påmelding

Ved kjøp av standardkurs og kurs kortere enn 6 uker er påmeldingen er bindende og gjelder for kurset du kjøper. Kursavgiften refunderes ikke.

Refusjon/ delvis refusjon av kursavgift gis kun ved gyldig grunn.

Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i kursavgiften.

Ved endringer av kurs (eks. bytte fra ett kurs til et annet) kan dette ordnes ved å overføre beløpet til et annet kurs.

Kurset er i utgangspunktet bindende ved påmelding. Dersom dere allikevel får godkjent avmelding vil et gebyr tilfalle deg som kunde. Avmeldingsgebyret på kurs som koster under 500 kroner. Dersom avmeldingen gjøres etter kurset er igang vil gebyret bli på 1000 kroner.

Betaling

Kunde får faktura på e-post.

Kundedata blir ikke delt med/solgt til en tredjepart og de oppbevares etter norsk lov.

Faktura/Giro

Betalingsinfo blir tilsendt via den e-postadressen du har registrert deg med. Betalingsfrist er 14 dager fra du mottar faktura.

Ved forsinket betaling vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe.

Dersom betaling fortsatt uteblir, vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Ved forsinket betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente.

Rettigheter til bruk av øvelser & bilder/ opptak

Eleven har ikke lov til å bruke powerpointer de får tilsendt undervisning i egen regi uten samtykke fra Bergen Hundeskole.

Bergen Hundeskole står fritt til å bruke bilder/opptak tatt fra våre kurs og sammenkomster i reklame- og pressemateriale og nettside.