Velkommen

Lærerike kurs
og tjenester for
deg og din hund!Bergen Hundeskole er et lite team med et stort hjerte for hund.
Vi er kjent for for å ivareta hver enkelt deltaker og gi god individuell oppfølging.
Det er viktig for oss at våre kunder går hjem fra kurs og er fornøyd med den hjelpen og servicen de har fått.
 Målet er å skape et godt samhold mellom hund og eier. Derfor fokuserer vi på positive innlæringsmetoder.

Følg oss på Facebook
Image